Itikan Tila

Itikan tila on siementuotantoon erikoistunut maatila, jonka viljelypinta-ala on noin 200 ha ja metsäala 300 hehtaaria.

Vuoden Maatila 2003Käytössämme ovat nykyaikaiset koneet ja laitteet, mm. GPS -satokartoitus puimurissa ja täsmä ohjaus lannoitteenlevittimessä ja kasvinsuojeluruiskussa.

Osoituksena edistyneestä tuotannosta olemme saaneetkunniamaininnan 2003 Vuoden Tila -kilpailussa.

Katsoesimerkki satokartasta

Ohra-/kaurasatokaavio1987-2003

Nurmisiementenkeskisadot 1987-2002

Kahvitauko Ritoniemellä
Kahvitauko Ritoniemellä.


Syysvehnää.